SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1985  
SPJÄLLSAM spjäl3~sam2, adj.; adv. -T.
Ordformer
(spjell-)
Etymologi
[sv. dial. spjällsam; jfr ä. d. spjælsom, skröplig; till SPJÄLL, sbst.1, l. SPJÄLLA, v.2]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) besvärlig, ogynnsam. Hur .. ska' patron få in sin råg, om det blir en så spjellsam höst! Benedictsson Folkl. 15 (1887).
Spoiler title
Spoiler content