SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1985  
SPOLFISK, m. l. r.
Etymologi
[sannol. eg. samma ord som SPORFISK (trol. med ombildning av spor-, ej med -l- från ä. -rd-), snarast i en bet.: ”nackfisk” (jfr att mlt. sporden o. d. anges betyda: stockfiskavfall av nackar (o. d.)) med tanke på att fiskar som marulk o. stenbit ger intryck av att främst bestå av ett (stort o. hiskligt) huvud]
(†) ordning (omfattande bl. a. marulk, stenbit o. koffertfisk) som urspr. (under namnet Branchiostegi) räknades till fiskarna men sedermera överfördes till amfibierna (under namnet Nantes); jfr HALV-FISK 2. Linné SystNat. 41 (1748). Så tyckes mig .. Spolfisk (Nantes) (vara ett mellansläkte) imellan Ormar (Serpentes) och Fiskar (Pisces). CAlströmer PVetA 1770, s. 60. Möller (1807).
Spoiler title
Spoiler content