SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1985  
SPRISSLA, r. l. f.; anträffat bl. i pl. sprisslor.
Etymologi
[av t. sprissel, regional sidoform till spreissel, spån, splitter, spärrträ m. m., av mht. sprīzel, spån, splitter, avledn. av mht. sprīzen (se SPRISIG)]
(†) spärrträ, sträva; hörnstolpe i förtimring. Uti mindre betydande schacht göras förtimringarne med mindre kostnad, då på dragstämplarne uti hörnen upresas Sprisslor, eller stolpar, som förbindas med de i fyrkant sammanhuggne Jöcher (dvs. tvärbjälkar), efter schachtets storlek. Rinman 1: 673 (1788). (Vid timring av orter i en gruva utföres bl. a.) öfverslagtimring .. (som) erfordras ej blott som stöd åt berget, utan äfven för stegar, pumpar m. m., samt utgöres dels af fyrkanttimring, dels anbringande af dragstämplar, sprisslor m. m. UB 3: 117 (1873).
Spoiler title
Spoiler content