SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1985  
SPRITA spri3ta2, v.1, l. SPRIA spri3a2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(spri- 18861909. sprit- 1773 osv.)
Etymologi
[jfr d. spryde; avledn. av SPRI, sbst.1]
sjöt. spänna ut (segel) med spri (se SPRI, sbst.1 a); i sht förr äv. i utvidgad anv.: spänna ut (segel). (Sv.) Sprita seglen, (lat.) Vela in latum deducere. Sahlstedt (1773). Då endast de uppmätta bidevindseglen fingo föras, kunde spinnaker ej användas, hvarför focken spriades och der utanför storklyfvaren. TIdr. 1886, s. 107. På efternatten skjutes skötbåten .. ut från land, seglen spritas och kursen sättes mot fiskeplatsen. Ekman NorrlJakt 333 (1910). Det blev Sigge som spritade storseglet och fäste toppfallet precis där det skulle sitta på stången. TurÅ 1945, s. 139. NFSportlex. 6: 529 (1946). — särsk. i p. pf. i adjektivisk anv.: utspänd l. försedd med spri. Sportseglaren ler medlidsamt, när han märker, att här handlar det om segling i en vanlig, öppen snipa, 18 fot lång och förande omkring 10 kvadratmeter segel: fock, spritat storsegel och topp. TurÅ 1945, s. 129. — jfr UT-SPRITA o. O-SPRITAD.
Särsk. förb. (sjöt.): SPRITA UPP10 4, äv. OPP4. (numera mindre br.) med spri spänna upp (segel l. ngt använt ss. segel). Det händer ibland, att lapparna segla med sina båtar. Något slags särskildt segel och segelställning ha de dock ej, utan de rigga upp en stång utmed framstäfven — de bruka därvid de hål som finnas i denna — och spria upp en filt. Fatab. 1909, s. 98.
SPRITA UT10 4. (numera mindre br.) särsk. allmännare: spänna ut (stagsegel). (Han) befallte .. Birger att bättre sprita ut focken. Carlén Rosen 59 (1842).
Spoiler title
Spoiler content