SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1985  
SPRITA, v.4
Etymologi
[sannol. av ett icke anträffat lt. v. utgörande avledn. av spret, spri (se SPRI, sbst.1)]
(†) förse (växt) med stöd, stödja. SvSaml. 3—6: 316 (i handl. fr. 1762).
Spoiler title
Spoiler content