SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1985  
SPRITKOPPAR, r. l. m.
Etymologi
[sannol. ombildning av SPRITS-KOPPAR, med anslutning till SPRITA, v.3 I 4 (c)]
(†) om de vid spritsning utkastade kopparkornen, spritskoppar; jfr KOPPAR-SAND 2. Rinman JärnH 529 (1782). Berzelius Kemi 2: 321 (1812; om spritskoppar). WoJ (1891).
Spoiler title
Spoiler content