SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1993  
STUKAT stuka4t, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(estacad 1695 (sannol. felaktigt för estocad). estokad (-c-) 1697 (: Estocader, pl.)1955 (om förh. på 1600-talet). estoqvade 1674. steccade 1729. stijckat 1673. stijkat- i ssg 1673 (: Stijkat Klinga). stocade (-occ-) 1670 (: Sölf(ue)r Stocade)1729. stockadh 1659. stokat (-oc-, -ock-) 16711864 (: stokatklinga). stukat (-uc-, -uck-, -aat) 1654 osv.)
Etymologi
[liksom d. estocad av fr. estocade, värjstöt, stickvärja, av it. stoccata, av stocco, stickvärja, av ffr. estoc, trädklamp, stock, stickvärja, av ett icke belagt ffrank. stok, av fht. stock, stock (se STOCK, sbst.1)]
(förr) lång stick- l. stötvärja med tre- l. fyrkantig klinga (o. sidorna mellan eggarna insänkta); äv. i uttr. halv stukat, stukat med kortare klinga (jfr HALV-STUKAT). Förgylt Stucat med Jägerij. KlädkamRSthm 1654, s. 2. 2 st Hugpampar 1 spansk stokat med korgfäste. BoupptRArk. 1671. J dett samma Alexander skulle gåå inn igenom kammardörrn, nappa han uth sin stukat och stack efter Brovallium. ConsAcAboP 4: 110 (1673). SvVapSÅ 1934—37, s. 74 (1695: hallfwa Stukater). Hans karakter var icke som stuckaten, / grannt damascerad för en galadag. Sturzen-Becker 5: 199 (1849, 1862). Seitz SvärdVärj. 65 (1955). — jfr HALV-, SILVER-STUKAT.
Ssgr (förr): A: STUKAT-FORM. för en stukat kännetecknande form (dvs. klinga med konkava ytor mellan eggarna). Jochnick Handgev. 23 (1854).
-FORMAD, p. adj. som har stukatform. EldhandvSkjutsk. 2: 29 (1877; om bajonettklinga).
-FÄSTE. (stukat- 1677 osv. stukate- 1668) jfr fäste 7 c. BoupptSthm 1668, s. 1780.
-KLINGA. (stukat- 1673 osv. stukate- 1676) klinga (se klinga, sbst.1 1) på l. till stukat l. av detta slag; särsk. om blankvapenklinga med triangulärt l. kvadratiskt tvärsnitt (på hov- l. ämbetsvärja); äv. i utvidgad anv., om värja med sådan klinga. BoupptSthm 1673, s. 293 b (: Stijkat Klinga). Det var under 16- och 1700-talen som värjan i konseqvens med fäktkonsten utvecklades .. till tresidig stukatklinga. Balck Idr. 3: 377 (1888). Bajonetten (på dragongevär m/1767) sitter till höger om pipan, har trekantig stukatklinga och (osv.). Alm Eldhandv. 1: 302 (1933). SvVapSSkr. 1955, s. 70.
-TYP. typ kännetecknande för (vederbörande del av l. detalj på) en stukat. Seitz SvärdVärj. 158 (1955).
B (†): STUKATE-FÄSTE, -KLINGA, se A.
Spoiler title
Spoiler content