SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1997  
SUBSTANTIÖS, adj.
Etymologi
[jfr ä. t. substantiös; av ä. fr. substantieux, av senlat. substantiosus, till substantia (se SUBSTANS)]
(†) om födoämne: substantiell (se d. o. 3). I sin Diaetâ är högnödigt att .. (din vördade fader) är warsam, inthet annat, eller större quantitet till sig tagandes, än det som substantiöst är. ReflStormakt. 99 (1668). Dalin 593 (1871).
Spoiler title
Spoiler content