SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1997  
SUBSTIENS, m.
Ordformer
(soubstiens)
Etymologi
[av fr. soutien, stöd, hjälp, försvar, till soutenir, stödja, av sous, under (se SUB-), o. tenir, hålla, av lat. tenere, till den rot som äv. föreligger i TÄNJA]
(†) i uttr. göra ståtlig substiens, vara till stor hjälp. See huru jagh marcherar an / Och ståtligh Soubstiens göra kan. Brasck FörlSon. D 3 b (1645).
Spoiler title
Spoiler content