SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1997  
SULFONERA sul1fone4ra l. -fω-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. sulfonieren, eng. sulphonate; avledn. av SULFON]
kem. låta sådan reaktion ske där gruppen -SO3H l. motsv. jon -SO3- införs i kemisk förening. För sura bad måste .. kresolblandningen underkastas en sulfonering. TT 1894, K. s. 83. Somliga (bensolderivat) (fenol, anilin) sulfoneras av konc. svavelsyra. Smith OrgKemi 200 (1938). Vissa sulfonerade organiska föreningar .. avsedda att användas som betningsmedel inom textilindustrien. VaruhbTulltaxa 1: 119 (1952).
Spoiler title
Spoiler content