SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1997  
SULFURÖS sul1furø4s, adj. -are. adv. -T.
Etymologi
[jfr t. sulfurös, eng. sulphurous, fr. sulfureux; ytterst av lat. sulphurosus l. direkt till SULFUR medelst ändelsen -ös (jfr DUBIÖS, SPIRITUÖS, ULCERÖS m. fl.)]
kem. som innehåller svavel, svavelhaltig. Dalin (1871). 2SvUppslB (1953).
Spoiler title
Spoiler content