SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2000  
SVÄRA, v.3
Etymologi
[kortform (l. möjl. skrivfel) för BESVÄRA, v.1]
(†) refl.: besvära sig (se BESVÄRA, v.1 III 2 b); jfr SVÄR, sbst.3 Vtan Marcus Marcussons hustru, som med sin man fremande är suärar sig pastor .. at the för osemia skul sellan tilhopa äro. Murenius AV 133 (1646).
Spoiler title
Spoiler content