SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2000  
SYN- ssgr (forts.):
SYN-KARP04, adj. [jfr t. synkarp, eng. syncarpous, fr. syncarpé, av nylat. syncarpus; senare leden till gr. καρπός, frukt, rotbesläktat med höst (se karpo-). — Jfr -karpium] bot. om gyneceum (se d. o. 3): sambladig; jfr synkarpisk. VäxtLiv 3: 142 (1936). Består .. (frukten) av flera fruktblad, tillhörande samma blomma, kan gyneceet antingen vara fribladigt, apokarpt, eller sambladigt, synkarpt. Därs. 4: 258 (1938). 2SvUppslB 22: 1102 (1952).
-KARPISK, adj. (-carp-) [senare leden till gr. καρπός, frukt (se -karp)] (†) synkarp. Fries BotUtfl. 2: 152 (1852).
-KARPIUM -kar4pium, n.; best. -piet; pl. -pier. [jfr t. synkarpie, eng. syncarp, fr. syncarpe; av nylat. syncarpium, senare leden till gr. καρπός, frukt (se -karp)] bot. om frukt bildad av flera sammanväxta karpeller; förr äv. om frukt bildad gm sammanväxning av flera frukter l. fruktämnen. Sammansatta frukter eller Synkarpier: de som bildats utaf flera fruktämnen. PedT 1892, s. 196. VäxtLiv 4: 258 (1938).
Spoiler title
Spoiler content