SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2000  
SYNKOPERA syŋ1kope4ra, äv. syn-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(-copiera 1835 (: Syncopierade, p. pf. pl.). -kopera (-c-) 1802 (: synkoperad, p. pf.) osv.)
Etymologi
[jfr t. synkopieren, eng. syncopate, ä. eng. syncope, fr. syncoper; avledn. av SYNKOP o. SYNKOPE]
1) språkv. motsv. SYNKOP 1, SYNKOPE 2: gm synkope sammandra (stavelse l. ord o. d.); gm synkope avlägsna (ljud l. stavelse); äv. dels i fråga om (rytm i) vers, dels i fråga om stilistiskt motiverad textförkortning. (Till Dalins förtjänster hör) att han .. bemödade sig, om en ledigare och tactfullare vers, utan ordens allt för täta syncoperande. Hammarsköld SvVitt. 1: 249 (1818). Detta j (i härja, börja), som föregår 1 konjugationens afledning a, blir aldrig synkoperadt, utan genomgår hela böjningen. Rydqvist SSL 1: 64 (1850). P kan betraktas som synkoperadt eller assimileradt i ater för apter. Därs. 4: 405 (1870). Ofta har lärjungen benägenhet att synkopera det mellersta ljudet i en trekonsonantisk förbindelse. PedT 1904, s. 277. De par diktfragment, som han .. nedskrifvit bland sina Nemesisanteckningar, gifva väl i rytmens oroliga synkopering ett lefvande uttryck för hans religiösa oro. Levertin Linné 35 (1906). En generation, som förslappats av kulturhistoriskt inspirerade känslostämningar och stilistiska synkoperingar. Näsström SvFunkt. 39 (1930). De synkoperande dialekterna. Hesselman HuvudlNordSpråkh. 95 (1948). — jfr O-SYNKOPERAD.
2) mus. motsv. SYNKOP 2 (o. SYNKOPE 3): införa en synkop l. synkoper i (takt l. taktdel l. musikstycke l. musik o. d.); äv. dels abs., dels i p. pf.: som innehåller (en synkop l.) synkoper. Envallsson 309 (1802; i p. pf., om noter). Af Herr Strauss’ synkoperade takter / knappt än en aning i valsen fanns. Sturzen-Becker 3: 48 (1861). Jag tycker inte .. om Puccinis mani för att synkopera. Bonde Sant 80 (i handl. fr. 1908). ”Synkoperade klassiker” heter en avdelning på lördagens radioprogram. Den bjuder musik ur .. klassiska verk, utförda av jazzorkester. SvD(L) 1926, nr 114, s. 2. Den från Amerika hämtade jazzmusiken med sin pikanta, synkoperade rytmik. Jeanson (o. Rabe) 2: 347 (1931). Robin Howard .. som väl var den förste synkoperande pianisten här. Estrad 1954, nr 7, s. 6. Refrängfraserna .. gestaltas långt ifrån refrängers traditionella allsångskaraktär med harmonisk ambivalens, taggig synkopering och melodisk kromatik. Brolinson o. Larsen GoodVibr. 108 (1994).
Ssgr: (1) SYNKOPERINGS-LAG. språkv. synkopelag. AntT X. 1: 311 (1887).
(1) -REGEL. språkv. synkoperegel. Östergren (1951).
(2) -ÖVNING. mus. särsk. konkret: musikalisk sekvens för övning i synkopering. Orkesterjourn. 1937, nr 1, s. 8.
Spoiler title
Spoiler content