SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
TABLETTERI tab1letri4, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[av fr. tabletterie, avledn. av tabletier (till tablette), brädspelmakare, schackspelsmakare; konstsvarvare]
(numera föga br.) hantverksmässig (l. industriell) framställning av småsaker för prydnadsändamål o. d.; äv. koll., om sådana små (prydnads)saker. Åstrand (1855). Tabletteriet syselsätter sig med tillverkning af dessa otaliga små föremål af elfenben, metall .. snäckskal m. m., hvilka, utan att vara nödvändiga, likväl förstått göra sig till angenäma lefnadsbehof. UB 6: 320 (1874). IllSvOrdb. (1964).
Spoiler title
Spoiler content