SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
TABLOID tab1lωi4d l. -oi-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av eng. tabloid, efter tabl- i TABLETT o. det i fackspråkliga beteckningar inte ovanliga ordslutet -oid; urspr. ett varumärke för koncentrerad kemisk (läkemedels)produkt i tablettform, senare i utvidgad l. bildl. anv., bl. a. om nyhetstidning i förhållandevis litet format o. med koncentrerade, lättillgängliga artiklar]
tidning (i sht kvällstidning) i förhållandevis litet format (se d. o. 1); ss. förled i vissa ssgr särsk. nedsättande, med inbegrepp av l. med huvudsaklig tanke på förment egenskap hos innehållet i tabloider, sensations-. Bjurman 3Statsm. 111 (1935). Medan den opolitiska tabloiden Expressen .. får allt fetare försäljningssiffror har Stockholms-Tidningen .. fått vidkännas en kraftig tillbakagång i upplagan. SvD 1 ⁄ 2 1972, s. 4. Svenska Dagbladet som numera är tabloid ligger på femte plats (bland de svenska dagstidningarna) och backar också en aning. DN 1 ⁄ 3 2002, s. C2.
Ssgr: TABLOID-FORMAT. format (se d. o. 1) som är utmärkande för tabloid, kvällstidningsformat. DN(A) 16 ⁄ 2 1965, s. 12. Londontidningen Daily Mail har gått över till s k tabloidformat. ÖgCorr. 5 ⁄ 5 1971, s. 10.
-JOURNALISTIK. sensationsjournalistik. GbgP 1 ⁄ 2 1998, s. 74.
-TIDNING. tidning i tabloidformat, tabloid; äv.: sensationstidning. DN 9 ⁄ 6 1970, s. 3. Därs. 1 ⁄ 9 1997, s. A10.
Spoiler title
Spoiler content