SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
TABULA ta4bula, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[av lat. tabula (se TAVLA)]
Anm. Ordet förekommer i ä. tid äv. i rent latinska uttr., t. ex. tabula nigra, eg.: svart tavla, om anslagstavla vid högskola o. d.; jfr TABELRAS anm. 2:o (sp. 8). Om dessa timmar (dvs. bibliotekets öppettider), som af Curator bestämmas, bör han, genom anslag å Nationens tabula nigra, underrätta Landsmännen i början af hvarje termin. StadgÖstgNatUps. 1844, s. 19.
(numera bl. i Finl.) multiplikationstabell. Pfeiffer (1837). Räkning förekom alls icke, men tabulan pluggades flitigt, och den kan jag ännu. Hembygden(Hfors) 1910, s. 163. Stenmark FinlSv. (1983).
Spoiler title
Spoiler content