SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
TAGLA ta3gla2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr nl. takelen, tackla, tagla, t. (be)takeln; jfr äv. lt. takeln (med uttalet tōgln), tackla; av ovisst urspr., möjl. till mnl. takel, rep, skeppsutrustning (se TACKEL)]
sjöt. med fint garn binda om l. linda (ända av rep l. tågvirke o. d.) (för att förhindra repet etc. att tvinnas upp); äv. abs. Item annamade arclij Mestare(n) till att tagla medh Segelgarn — 2 bundh. SkeppsgR (1541). Bägge ändarne af Brooken måste straxt som dhe afkappade äro, taglas medh Hyssing, Märling, eller Seegelgarn, som Brooken är swår till. Grundell AnlArtill. 1: 10 (c. 1695). Nybörjaren skall lära sig att tagla, naja och bentsla. Lavén Sjöv. 21 (1853). Ta en sup mä den där! .. En sån där bondkanin, som hvarken kan splitsa ett öga eller tagla en sladd! Engström 1Bok 88 (1905). Murkna repstumpar .. var skräp till grejor att komma med, tyckte fiskarpojken, som var van vid ordentligt taglade och tjärade sladdar. Wilhelm Tall. 61 (1919). För att bliva sjöscout av III-klass fordras att .. kunna slå .. dubbelt halvslag om egen part .. kunna tagla en sladd och belägga en ända. SvScoutförbBibl. 28: 95 (1939). Ute på den låga motorbåtsbryggan .. skrubbade en karl i vegamössa kapellet på sin aktersnurra, och en annan .. försökte stånkande tagla en tross. Wästberg Kung. 151 (1955). — särsk. ss. vbalsbst. -ing, om förhållandet att ngn taglar; äv. konkret(are), om sätt att tagla l. i sådana uttr. som anbringa l. lägga l. förse med en tagling, om själva surrningen. Pihlström SkeppAflöpn. 154 (1796). Bäst skyddar man en tross eller ett rep från att slå upp sig och bilda hvad man på sjön kallar ”korump” eller äfven ”skepparskägg” genom tagling. Öhrvall Knut. 11 (1908). Parterna (till fallrepsknopen) åtsamsas, förses med en kort tagling på det de ej må krypa in, och afkapas. Därs. 83. Till tagling av tågvirke använda segelmakare vanligen segelgarn. Sohlman Sjölex. (1955).
Ssg (sjöt.): TAGLINGS-GARN. garn att tagla med, tagelgarn; jfr tackel-garn. UFlott. 2: 51 (1881). Taglingsgarn. Vanligen tjärat bindgarn av linne för lindning av trossens eller linans sladdar. Rig 1937, s. 143.
Spoiler title
Spoiler content