SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2003  
TAMARISK ta1maris4k, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(tamaris 1798. tamarisk 1579 osv. tamarisken (-mm-) 15781749 (: tamarisken-trä). tamariskus- i ssg 1839. tamerisk 1578 (: Tamerisk bladh)1685. tamerssen- i ssg 1578 (: Tamerssen olio))
Etymologi
[jfr ä. t. tamarisken, t. tamariske, fr. tamaris, tamarix; av mlat. tamariscus, omformning av lat. tamarix; sannol. lån från ngt icke ieur. medelhavsspråk]
växt tillhörande släktet Tamarix Lin. (som omfattar buskar o. mindre träd hemmahörande i tempererade o. subtropiska områden); förr äv. om växten Myricaria germanica (Lin.) Desv., klådris. BOlavi 94 a (1578). Barck af Tamariske(n). ApotT 1698, s. 20. Tamarix Gallica. Tamarisk; växer på flera ställen i Dalarna, särdeles vid Gorondel (i Arabien). Ödmann StrSaml. 6: 125 (1794). Tamarix germanica (Tamaris) har blommor med 10 ståndare. Liljeblad Fl. 129 (1798). De små dungarna av tamarisker på ängsbitarna åt havet till hade kvar sin oskuldsfulla uppsyn. Alving Châteaubriant Brière 324 (1924). Man finner .. (i Camargue) gräsbevuxna områden men också tistelstäpper och buskstäpper. I de senare dominerar tamarisken. FoFl. 1951, s. 99. — jfr MANNA-, ROSEN-TAMARISK.
Ssgr: A: TAMARISK-BARK. (tamarisk- 1855 osv. tamarisken- 17171727) En stärkande dryck, uthkokad af gohl Skräpperoth, Kin-Kina, Tamarisken bark, och åkermönieblad. Lindestolpe Fross. 43 (1717). Åstrand (1855).
-BLAD. (tamarisk- 1578 osv. tamariske- 16981739) För blemor och masler på kroppen. Tagh Rosenbladh, Tamerisk och Myrrha bladh, thetta siwdh j watn, och wät itt klädhe ther uthi, och lägg thet vpå lemmarna. BOlavi 173 b (1578). ApotT 1739, s. 30.
-BUSKE. tamarisk. Ekbohrn 2: 364 (1868). Nere vid stranden växa ett par skuggiga tamariskbuskar. Gjerstad SeklDag. 215 (1933).
-SÅNGARE. zool. fågeln Acrocephalus melanopogon Temminck, kaveldunsångare. DjurVärld 10: 293 (1963).
-TRÄD. (tamarisk- 1579 osv. tamariske- 1698. tamarisken- 16381749. tamariskus- 1839) (numera bl. tillf.) tamarisk. VarRerV 57 a (1579). Tamarisken trää, vthländisk Pors. Franckenius Spec. E 2 b (1659). I ett mycket gammalt tamarisk-träd, som helt ensligt växer på .. (Babylons) ruiner, vilja araberna se en kvarlefva af ”Bokht-i-Nazars” hängande trädgårdar. Tegnér Niniv. 91 (1875).
B (†): TAMARISKE-BLAD, -TRÄD, se A.
C (†): TAMARISKEN-BARK, se A. —
-FRUKT. Lindh Huuszapot. 90 (1675).
-TRÄD, se A.
D (†): TAMARISKUS-TRÄD, se A.
E (†): TAMERSSEN-OLJA. olja utvunnen ur tamarisk. Smör th(e)m medh Rosen olio, Myrrha olio och Tamerssen olio. BOlavi 173 b (1578).
Spoiler title
Spoiler content