SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2003  
TARFTLIG, adj.
Etymologi
[sannol. ombildning av fsv. þorfteliker, behövlig, erforderlig, med anslutning till TARFT l. bildat direkt till sistnämnda ord]
(†) behövlig, erforderlig. Dett trånghmåhl af pänningar migh nu åligger till tarftlige medells anskaffande. Trolle-Bonde Hesselby 323 (i handl. fr. 1655).
Spoiler title
Spoiler content