SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILL ssgr (jfr anm. sp. 1160):
(II 5) TILL-ACKORDERA. (numera bl. tillf.) gm förhandling o. därigm uppnådd överenskommelse o. d. förskaffa (ngn, i sht sig, ngt); särsk. med avs. på befattning l. gynnsam ställning. OxBr. 1: 235 (1624). Efter hemkomsten tillaccorderade han sig en Kronofogde-syssla. BL 11: 17 (1845). Björkman (1889).
Spoiler title
Spoiler content