SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 13 a) TILL-BEVÅGEN. (†) = -benägen. Om Adelen är meer the Danske tilbewognne en oss. G1R 18: 677 (1547). Then pastore, som begge parterna lijka kender och tillbevåghen voro. OxBr. 12: 67 (1638).
Avledn. (†): tillbevågenhet, r. l. f. G1R 18: 703 (1547). VDAkt. 1674, nr 102.
Spoiler title
Spoiler content