SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 8 b α) TILL-FILA, -ning. gm filning göra i ordning l. omdana (ngt). Affhugne och tilfilede klippins ämpne, aff reen kopper. 3SthmTb. 2: 83 (1596).
(II 13 b β) -FINNA. (†) finna (ngt), hitta; befinna. Sedan Hölstren tilfundne. Cederström o. Malmborg ÄLivrustk. 18 (cit. fr. 1655). Thet wore likmätigast, och bäst tilfunnit, at (osv.). Peringskiöld Hkr. 1: 783 (1697).
Spoiler title
Spoiler content