SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILLSATT, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr ä. d. tilsat; vbalsbst. till TILLSÄTTA (o. SÄTTA TILL)]
(†) tillsats (se d. o. 1 f). Gullens treggiahanda Tilsat. Stiernhielm Arch. D 1 b (1644). Är nogh, at man .. någorlunda weet huad thet (dvs. det myntade guldet) håller meera Huit (dvs. silver), eller Rödt (dvs. koppar), i Tilsattet. Stiernhielm Arch. D 1 b (1644).
Spoiler title
Spoiler content