SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 8 b α) TILL-TACKLA, -ing. (numera föga br.) tackla (färdigt) (skepp); äv. med avs. på mast o. d.: sätta tackel på; jfr tackla till. Serenius Aaa 3 b (1734). (Masterna) stagas och tilltacklas. VFl. 1907, s. 55.
(II 8 b α) -TAFSA. (numera mindre br.) tilltufsa; i sht i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv. SvTyHlex. (1851). En som ser bakom och tilltafsad ut. Ferlin Goggl. 13 (1938). jfr: SAOL (1998).
Spoiler title
Spoiler content