SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2005  
TIRASS, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(tiras 1845. tirass 1770 osv. tirasse 1785)
Etymologi
[liksom nl. tiras, t. tirass, eng. tirasse av fr. tirasse, fångstnät för fåglar; till tirer, dra (se TIRAD)]
(förr) om (större) jaktnät som kastades o. drogs samman över på marken tryckande fågel (i sht rapphöns); jfr DRAG-NÄT 2, KASSE, sbst.3 3 b, RAPPHÖNS-GARN, -NÄT. Trolle-Bonde Hesselby 130 (i handl. fr. 1770). Tirass. Efter betydelsen: dragnät. Dess storlek är olika; vanligen sex alnar i fyrkant, knuten af grönt garn och på sidorna genomdragen med en stark skoning. Svederus Jagt 225 (1831). Tirass är ett .. fångningsredskap för Rapphöns. TJäg. 1834, s. 1115. 2SvUppslB (1954).
Spoiler title
Spoiler content