SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2006  
TOLSTOJANSK tol1stoja4nsk l. -åj-, adj.
Ordformer
(förr äv. tolstoy-)
Etymologi
[bildat till personnamnet TOLSTOJ (se TOLSTOJAN)]
som härrör från l. har avseende på Lev Tolstoj l. dennes idéer l. skrivsätt l. produktion o. d. Heidenstam Tank. 84 (1899). Kristendomen framstår i tolstojansk belysning som en mild kärlekslära. IllSvLittH 4: 162 (1957).
Spoiler title
Spoiler content