SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2006  
TONER 4ner, r.; best. -n; pl. -s.
Etymologi
[av eng. toner; till tone, ton (se TON, sbst.2)]
tekn. (kassett innehållande) elektrostatiskt färgpulver avsett för l. använt i skrivare (se d. o. 5) o. d. SFS 1983, s. 49.
Spoiler title
Spoiler content