SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2006  
TONKIN toŋ4kin, sbst.
Ordformer
(tonkin 1919 osv. tonking 18881958 (: Tonkingrör))
Etymologi
[jfr nl. tonkin; av Tonkin, område i nordligaste Vietnam, av vietnamesiska dong-king, urspr. namn på staden Hanoi. — Jfr TONKINES]
(i fackspr.) tonkinrör. Ekenberg o. Landin 41 (1888).
Ssgr: TONKIN-RÖR. (i fackspr.) pepparrör. 2NF (1919). Som exempel (på bambuarter) kunna nämnas tonkin- eller s. k. pepparrör .. från Himalaya, av vars strå promenadkäppar bruka tillverkas. Simmons Jönsson 614 (1935).
-STAV. (numera bl. tillf.) skidstav av tonkinrör. IdrBl. 1935, nr 29, s. 4. Tonkinstavarna är lätta och smidiga, har god svikt och är prisbilliga. Lind Vinterutrustn. 76 (1976).
Spoiler title
Spoiler content