SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2006  
TOROSS toros4 l. tω-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av ry. toros, isberg, isblock; sannol. av östsam. tōras, dets.]
(numera bl. i skildring av ä. förh., mindre br.) skruvisvall; företrädesvis i pl.; jfr IS-KAST. Hafsisen är ofta uppskrufvad till stora torosser eller iskast, bildade af isstycken, som i början äro kantiga och löst staplade öfver hvarandra, men småningom afrundas och frysa tillsammans till ofantliga isblock. Nordenskiöld Vega 1: 409 (1880). Jag sade honom att han aldrig någonsin skulle kunna forcera de ofta till väldiga torosser hopskruvade isfälten, som Nansen dessutom så ofta funnit korsade av öppna kanaler. Hedin StormKung. 2: 387 (1950). Sundman Andrée Luftf. 208 (1967).
Spoiler title
Spoiler content