SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2006  
TRADING träj4diŋ l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r.; best. -en.
Etymologi
[av eng. trading, handel, till trade, handla, byta m. m. (se TRADA, v.). — Jfr TRADER]
handel. om köp l. försäljning (i spekulationssyfte) av värdepapper l. valutor l. råvaror o. d. Nu .. omfattar hans roll en ordförandepost i vart och ett av bolagets dryga tjugo dotterföretag .. och en framtidsplanering inom internationell trading. VeckoJ 1973, nr 10, s. 16. Tradingen styrs av mäklarfirmor som gör affärer mot egna konton och placerare som försöker hitta omotiverade kursskillnader mellan optioner/terminer och underliggande aktier, s k arbitragehandel. GbgP 30 ⁄ 1 1993, s. 21. Trading i varor, som bl.a. förekommer vid olika former av motköp, bedrivs som regel av handelshus eller särskilda tradingbolag. NE (1995).
Ssg: TRADING-FÖRETAG~002, äv. ~200. jfr företag 4. Expressen 14 ⁄ 9 1995, s. 16.
Spoiler title
Spoiler content