SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2007  
TRAMP tram4p, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[vbalsbst. till TRAMPA, v.; i bet. 4 äv. delvis med anslutning till TRAMPA, sbst.]
1) (tillf., vard.) motsv. TRAMPA, v. 1 (, 2), om yttertrappa. Falk GossBlå 48 (1900). Först gick bonden ut och gick runt stugan .. När han tredje gången kom till trampen .. kunde han se, vad som skulle hända det följande året. Celander NordJul 1: 185 (1928).
2) motsv. TRAMPA, v. 3, om bräda l. spjärn (se d. o. 3); anträffat bl. ss. efterled i ssgn FOT-TRAMP, sbst.2
3) (†) motsv. TRAMPA, v. 4 b, i fråga om ältande av lera.
a) lertramp; jfr LER-ÄLTA 1. 5 à 6 lasz ler .. utbredes jämt uppå trampen .. derpå spännes 3ne oxar .. (o.) drifwas de omkring at trampa leret uti en cirkel. Wijnblad Tegelbr. 80 (1761). Ungkreatur .. kunna på korrtare stund föras i trampen. Alm(Sthm) 1801, s. 39.
b) lermassa som ältas l. har ältats, lerälta (se d. o. 2). Måste tramparen .. följa Oxarne åt, ock trampa med sina blotta fötter igen spåren, om annars Trampen skal bli dugelig ock färdig. VetAH 1742, s. 212. Af samma tramp, som huset muras, kan Bonden äfwen mura sin bakugn. Alm(Sthm) 1801, s. 46.
4) (numera mindre br.) motsv. TRAMPA, v. 4 c, om trampa (se TRAMPA, sbst. 2 b) l. pedal (se d. o. 2, 3). Invention på Kist-pumpar, med stånggång och 20 stycken trampar efter hwarandra. Polhem Test. 120 (1761). Staken eller abstrakten (i en orgel) sättes i omedelbar förbindelse med trampen. Drake Töpfer 32 (1850). Sågmaskiner med tramp. TT 1871, s. 178. TIdr. 1886, s. 70 (på cykel). 2 eller flera ”skaft” med ”solf”, hvilka medelst ”trampar” höja och sänka varptrådarne. Key-Åberg TextilNorrk. 18 (1896). Dahl Leskov DÄtt 126 (1953; på spinnrock). — jfr BÄLG-TRAMP.
Spoiler title
Spoiler content