SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2008  
TROPOLOGI trop1ologi4 l. trop1ωlωgi4, r. l. f.; best. -n; pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. tropology, fr. tropologie; av senlat. tropologia, av gr. τροπολογία, ssg av τρόπος, trop (se TROP, sbst.1), o. -λογία (se -LOGI)]
(numera bl. tillf.) lära(n) om troper (se TROP, sbst.1 1); äv.: bildspråk. Luther .. tillstår att han sjelf i början varit en slät predikant, sysselsatt att visa sin lärdom genom Allegorier, Tropologier, Analogier och dylika onyttiga konstverk. 2VittAH 8: 394 (1802, 1808). Ekbohrn (1936).
Avledn.: TROPOLOGISK, adj. (numera bl. tillf.) som rör l. kännetecknas av bildspråk; jfr tropisk, adj.1 Andersson (1857). Den i medeltiden så älskade tropologiska bibeltolkningen: utsagorna om Kristus tillämpas i överförd mening på den kristne. ÅbKristHum. 1964, s. 94.
Spoiler title