SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2008  
TROPP trop4, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(tropp 1751 osv. troppe 1788. troupp 1748. trouppe c. 1740)
Etymologi
[jfr t. trupp schlagen, slå tropp, truppschlag, eng. troop, trumsignal; eg. samma ord som TROPP, sbst.1, o. TRUPP]
mil. (i sht förr använd, på trumpet l. trumma anförd) signal för samling; särsk. i uttr. slå tropp, se SLÅ, v. I 7 i β β'; jfr AVTROPP a, RETRÄTT 8, TAPTO. Då trouppe slås, svablas ock sopas däcket väl. ExFlott. § 44 (c. 1740). Enär .. troupp slås, hwilket är tekn, att Elden är dämpad och merendels släkt; förfoga sig alle Öfwer- samt Under-Officerare, Corporaler och Gemena med Trummeslagarne, under det desse senare slå Troupp, til deras Samlings-Platser. PH 4: 2791 (1748; rättat efter orig.). (Signalen) Tropp (används inom armén), då en Commendering får återvända till sitt Läger, sin Kasern eller sina qvarter. KrigVAT 1839, s. 195. Efter nära en timmes eldstrid ljöd signalen ”tropp” kl. 4,45 e. m. IllMilRevy 1899, s. 436. Sedan tropp blåsts, samlades de i öfningarna deltagande trupperna i och för aftackning. Upsala(B) 8 ⁄ 10 1915, s. 5.
Spoiler title