SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2008  
TROTSHET, f. l. r.
Ordformer
(tross- (-å-, -sz-) 16221683. trots- (-ttz-) 15971784. tråtz- 1687. -het (-ee-, -th) 16221784. -hett 1597)
Etymologi
[sannol. av ä. t. trotzheit, till trotz, adj. l. sbst. (se TROTS, sbst.3)]
(†) trots (se TROTS, sbst.3 1). (Det upproriska folket) hafuer wdj sinnedt till ad .. mz all trottzhett och moottuilligheett wele .. ahnfechtte hans Ko. M:tz wndersåther. UrkFinlÖ I. 2: 47 (1597). Fanens Pukk og diärfwa Tråtzhet. Warnmark Sinnew. 15 (1687). (Den japanska) Nationen är väl storsint, men tillika god .. men för hot och trotshet är den aldeles orörlig. Thunberg PVetA 1784, s. 8.
Spoiler title
Spoiler content