SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2008  
TRYCKEL, r. l. m.; best. -elen.
Etymologi
[sannol. till TRYCK(E) med anslutning till NYCKEL]
(†) trycke (se TRYCK 3 a). Dören (var) oläst och ypnades så snart de försökte med tryckelen. BoupptSthm 25 ⁄ 4 1672. BoupptSthm 1681, s. 52 a, Bil. (1679). — jfr HJÄRTE-TRYCKEL.
Spoiler title
Spoiler content