SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2009  
TWAR tva4r, sbst. (ngn gg skrivet med versaler)
Etymologi
[förkortning för eng. taiwan acute respiratory, ä. namn på bakteriearten Chlamydia pneumoniae (se PNEUMONI), av tw, landskod för TAIWAN, o. acute (se AKUT, adj.) o. respiratory (se RESPIRATORISK)]
i sht med. luftvägsinfektion orsakad av bakterien Chlamydia pneumoniae; äv. benämning på bakterien. En ny bakterie, TWAR, är en av de vanligaste orsakerna till ihållande torrhosta och lunginflammation. Expressen 6 ⁄ 3 1990, s. 11. Twar är lätt att förväxla med andra ”förkylningsinfektioner” men några typiska symptom är infektion i de nedre luftvägarna, långvarig hosta och stor trötthet. SDS 26 ⁄ 4 1993, s. A6. Under åren 1989 till 1992 kostade det mystiska viruset twar åtta orienterares liv och stoppade tävlingar och träning i ett halvår. GbgP 9 ⁄ 6 1995, s. 33.
Ssg: TWAR-INFEKTION. infektion orsakad av bakterien twar. Expressen 6 ⁄ 3 1990, s. 11. Risken att dö i plötslig hjärtdöd ökar dramatiskt för den som nyligen haft en TWAR-infektion. GbgP 10 ⁄ 11 1992, s. 20.
Spoiler title
Spoiler content