SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
UNDER, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 138):
(II 1 a) UNDER-SALA. (numera mindre br.) = sala under. (Golvbjälkarna skall inte) på något ställe röra vid jorden .. i fall deras längd sådant fordrar, undersalas, 5 qvarter emellan hvar bjälke. VetAH 1756, s. 19. SAOL (1973).
(II 1 c) -SALPETERSYRA. (numera mindre br.) dikvävetetroxid l. kvävedioxid. TTekn. 1860, 1: 36. Så sönderfaller salpetersyra, om hon utsättes för en starkare upphettning, i undersalpetersyra och syre. Keyser Kemien 1: 195 (1869). SAOL (1973).
Spoiler title
Spoiler content