SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
UNDER, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 138):
(II 1) UNDER-SATS, sbst.1 (†) underrede l. sockel l. fundament; äv. om underlägg. (Fr.) Abloc .. (sv.) en undersatz eller et stycke mur, hwarpå de underste bielckarne läggas. Möller 1: 12 (1745). Altarbordet och dess undersats är af sten. PT 1892, nr 189, s. 3. Undersats av handmålat porslin m. nickelkant. KatalNK 19161917, s. 25. Östergren (1964). jfr karott-undersats.
(II 1 d, 4) -SATS, sbst.2 [jfr t. untersatz] log. den andra, mera inskränkta förutsättningen i en logisk slutledning; jfr sats 9 d. Rydelius Förn. 198 (1722, 1737). Den medelbara slutledningen innehåller tvenne premisser, af hvilka den ena, kallad öfversats, uppställer en allmän regel, den andra, kallad undersats, ett särskildt fall. Rein Log. 40 (1882).
Spoiler title
Spoiler content