SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2011  
UNITARIE un1ita4rie l. 10302, m. l. f. (ss. ig.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av t. unitarier; jfr äv. d. unitar, eng. unitarian; av nylat. unitarius, till lat. unitas (gen. -tātis), enhet (se UNITET); den t. formen unitarier har sannol. uppfattats ss. pl. — Jfr UNITARISK, UNITARISM]
person som förespråkar l. strävar efter l. är anhängare av unitarism; särsk.
a) relig. o. teol. motsv. UNITARISM a: antitrinitarie; motsatt: trinitarie; i sht i pl.; jfr SOCINIAN, UNITARIST a. De kalla sig sjelfwa .. med et nymodigare namn, Crypto-Arianer .. och Unitarier. 1Saml. 7–9: 179 (1776). Unitarier .. (dvs.) en sekt, som tror blott en person i Gudomen. Pfeiffer (1837). Han .. var .. till åskådningen unitarie, alltså omfattande en religiositet av rationalistisk prägel. Abenius Drabb. 15 (1950). Unitarierna har 48 kyrkor i Rumänien. DN 29/3 1992, s. D7.
b) (om ä. l. utländska förh.) motsv. UNITARISM b, motsatt: partikularist; jfr UNITARIST b. Andersson Verldsoms. 1: 125 (1853). Furst Bismarck är .. alldeles icke unitarie; han uppfattar den nationella olikheten .. i det tyska folkets enskilda beståndsdelar som en betydelsefull källa till vår nationella kraft. GHT 1897, nr 266, s. 2.
c) litt.-vet. anhängare av l. förespråkare för uppfattningen att Iliaden o. Odysséen består av ett antal samhöriga dikter som (avfattats av Homeros o. som) tillsammans bildar en enhet; motsatt: separatist (se d. o. 2); jfr UNITARIST c. Schück VLittH 1: 34 (1898). (De) som försvarade de homeriska dikternas enhet .. kallades unitarier. Nilsson Homeros 10 (1935).
Spoiler title
Spoiler content