SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2012  
UT, adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 904):
(4) UT-ERODERA. särsk. om vatten: gm erosion gräva ut (ravin l. ränna o. d.). Högbom Norrl. 220 (1906). (Smältvattnet) kunde inte längre med någon samlad kraft uterodera nya tunnlar eller rännor och inte heller transportera fram större mängder erosionsmaterial. SvGeogrÅb. 1947, s. 64.
Spoiler title
Spoiler content