SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2012  
UT, adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 904):
(1, 2) UT-FÖRPASSA. (numera bl. tillf.) förpassa (ngn l. ngt) ut (ngnstans ifrån). Chenon blef andre gången utförpassad 1607, och kom därpå med flere Walloner tilbaka. Fernow Värmel. 518 (1779). Landtmanna-fartyg ifrån Österbotten .. skola .. förr än de till hemorten afgå, anlöpa Tullkammaren antingen uti inlastningsorten eller derifrån han varit utförpassad. SPF 1839, s. 36.
(5 a) -FÖRSE. (†) = förse I 5; jfr -se 5. Medan thet aff Gudh i thet jemmerlige Adams fall är vthförsett att Menniskiornes natur icke alle lijke äre. G1R 13: 34 (1540). Swedberg Schibb. 395 (1716).
Spoiler title
Spoiler content