SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2012  
UT, adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 904):
(1, 2) UT-FÖRSKAFFA. (†) skaffa ut (se skaffa ut 1) (ngt); jfr -skaffa 1. (Köparen ville) tollfrijtt all den spannemåll, som han aff .. (säljaren) kiöpte, vthförschaffa. BtÅboH I. 9: 58 (1637). ÖgCorr. 6/5 1967, s. 11.
(11) -FÖRSKUMMAD, p. adj. (†) = avskummad. Lind 1: 15 (1749). Vår Stats-minister, grefve Mangipani; / En utförskummad skälm. Atterbom FB 110 (c. 1855).
Spoiler title
Spoiler content