SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2014  
VALUTERA valɯte4ra, v. -ade. vbalsbst. -ING.
Etymologi
[till valuta; möjl. efter t. valutieren]
bankv. beräkna ränta l. ersättning på kapital o. d. Hultman Banktekn. 144 (1909). I princip valuteras ett uttag samma dag som det sker och en insättning bankdagen efter den dag då den kommer banken till godo. NE 19: 229 (1996).
Ssg: VALUTERINGS-DAG. bankv. jfr salderings-dag, valuta-dag. Hultman Banktekn. 133 (1909). Valuteringsdag, (dvs.) den dag då en bank gör ränteberäkning (valuterar) för insättning på resp. uttag från konto. NE (1996).
Spoiler title
Spoiler content