SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2014  
VALVA, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[sannol. till l. samhörigt med VALVA, v.2]
(†) ring (se RING, sbst.1 8 b), björnring; särsk. i uttr. taga valva på (björn o. d.). När nu biörnen således blifver updrifven, tager Jägmästaren straxt hvalfva på honom, när han stadnar och lägger sig till hvila. Hillerström Biörnf. 23 (1750). Dalin 1: 722 (1852).
Spoiler title
Spoiler content