SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2014  
VALVERA val1ve4ra, förr äv. VALUERA, v. -ade; vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(valu- 16301715. valv- (-ll-) 1631 osv.)
Etymologi
[av t. valvieren, bildat till efterleden i fr. évaluer (se EVALVERA). — Jfr DEVALVERA, VALVATION]
(numera mindre br.) evalvera (se d. o. 1); äv. utan obj. Een aff desse tvenne sätt att valuere moste bruukes, anten att rixdaleren valueredes effter svenskt mynt .. eller at man brukedhe pollniske publique valuationen. AOxenstierna 5: 215 (1630). Ty åligger thet öfwerheten, at hon myntet Valuerar och prijssätter, effter thes inwärtes wärde. Risingh KiöpH 50 (1669). Att bristen .. uppgick till ett belopp, som, valveradt i Svenskt mynt, motsvarade cirka 1.000.000 Rdr Banco. Liljecrona RiksdKul. 438 (1841). Valvera, undersöka präglade mynts skrot och korn samt deras värde enligt en gifven myntfot. Smedman Kont. 7: 86 (1874). Då vårt land icke exporterar betsocker .. så behöfva vi ej heller gent emot utlandet någon noggrann valvering af betan och sockerhalten deri. LAHT 1892, s. 93. NEOrdb. (1996).
Spoiler title
Spoiler content