SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2014  
VAN, sbst.2, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[ellips av VANKANT]
(†) vankant. Minsta bredden i lilländan innom vanen, bör vara 3 verktum .. större än tjockleken. ReglVirkeslefv. 1825, § 81. Vidare .. tillåtes van vid träets ändar å under- eller öfverkant. SFS 1907, Bih. nr 73, s. 4.
Spoiler title
Spoiler content