SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2014  
VARIETÉ var1iete4, sbst.1, l. VARITÉ var1ite4, r. l. m.; best. -n, äv. -en; pl. -er.
Ordformer
(varieté (-ié-, -e) 1877 (: Varietéteater) osv. varité (-e) 1889 osv.)
Etymologi
[jfr d., nor. varieté, t. varietee; av fr. variété, förändring, växling, variation (se VARIETET) l. möjl. elliptiskt för VARIETÉ-TEATER]
om enklare nöjestillställning (vanl. i samband med servering) i vilken underhållning bjuds i form av sång, musik, sketcher o. d.; äv. om lokal där sådan tillställning äger rum; äv. oeg. l. mer l. mindre bildl.; jfr KABARÉ 2, VAUDEVILLE, VAUXHALL. Agrell Lekt. 13 (1884). Varietéerna fyllas hvar kväll af småborgare och ungdom. OoB 1893, s. 565. Det är långa och brokiga stunder mellan aftonens dämpade nöjesliv i krogar och skumma varitéer och stadsmorgonens arbetsamma trafik. Holmström ResHoll. 128 (1915). Mary. Han tror, att jag har en stor framtid. – Felix. På sjunde klassens varietéer? Bergman Patr. 53 (1928). Livet självt (är) en teater, en varieté av obegränsade mått, ett väl avvägt marknadsskoj, om man så vill. Ekblom TågSlir. 50 (1943). Det handlar om burlesk varieté med dämpad belysning, show, dans .. fjädrar, höga hattar, mycket smink – och mat. GT 29/8 2012, s. 17.
Ssgr: VARIETÉ-ARTIST. jfr artist 1 b α. SDS 1898, nr 347, s. 2.
-DIVA. Hedenstierna Fideik. 227 (1895).
-FÖRESTÄLLNING. jfr föreställning 3 a. Strindberg NRik. 70 (1882). Vid offentligt skådespel, varieté- eller cirkusföreställning .. må utskänkning ej ske i lokal eller å plats, där föreställningen .. äger rum. SFS 1937, s. 805.
-LOKAL. jfr lokal, sbst.1 3 a. Det var sent en afton jag kom ned till Engels lifligt frekventerade varietélokal. Berger DärUte 152 (1901).
-NUMMER. jfr nummer 7 b. PedT 1893, s. 134. (Ett) nytt och förtrollande varieténummer en ”tarara-boom-de-ay” dans med ystra sparkar mot ett osynligt släp. Hallström Händ. 84 (1927).
-SÅNGERSKA. Gullberg Paris 110 (1889).
-TEATER. teater på vilken varieté spelas. (Middag) å Hasselbacken, hvarefter vi besökte en Varietéteater å Djurgården och slöt dagen i Strömparterren. Johansson Dagb. 1: 226 (1877). En vesterländsk variététeaters sal i t. ex. morisk stil är vanligen vida mer lysande än dess förfallna original. Heidenstam End. 80 (1889).
Spoiler title
Spoiler content