SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VESIR vesi4r, äv. VISIR visi4r, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(vesir (-z-) 1811 osv. vezier 1635 (: Vezier Bassa)1740 (: Stor-Vezieren). visier (-z-) 1667 (: Visier Bassa)1771. visir (w-, -z-) 1687 osv.)
Etymologi
[jfr t. wesir, eng. vizier, fr. vizir; av turk. vezir, av arab. wazīr, person som bär. — Jfr VESIRAT]
(förr) i Turkiet m. fl. muslimska länder, om l. ss. titel för hög ämbetsman l. minister (se d. o. 3 a). (I en) skrifwelse, dateradt d. 2/12 uti Stora Vizirens Tält, märkte Wi victorien emot Turken så mycket considerablare wara, som (osv.). HC11H 2: 145 (1687). Är .. een Wizir i Ægypten, een i Babel, och een i Bellegrad, som är såsom Wice-roy. KKD 5: 231 (1711). En Janitschar, som är slaf åt en Aga, som är slaf åt en Bascha, som är slaf åt en Visir. LBÄ 42–43: 5 (1800). Kaliferna levde .. i förnäm isolering och trädde blott medelbart, genom sin vesir eller rikskansler, i förbindelse med sina undersåtar. Grimberg VärldH 5: 277 (1931). — jfr STOR-VESIR o. GROSS-VISIR.
Ssg (†): VESIR-PASCHA l. -BASSA. pascha som är vesir. Schroderus Os. III. 2: 156 (1635). Vthi sielfwe Staden boor een Visier Bassa. Kiöping Resa 69 (1667).
Spoiler title
Spoiler content