SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VOLATILISERA vol1atil1ise4ra, förr äv. VOLATISERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(volatilisera (w-) 1743 osv. volatisera 17611790)
Etymologi
[jfr eng. volatilize, fr. volatiliser; till VOLATIL. — Jfr VOLITILISATION]
(i fackspr., i sht kem.) (gm kemisk process) förånga l. förgasa (metall l. annat ämne); förr äv. utan obj.; särsk. (o. numera i sht) ss. vbalsbst. -ing: förångning l. avdunstning (jfr VOLATILISATION). VetAH 1743, s. 70. Volatilisering .. är den operation, igenom hvilken en i eld beständig Kropp eller materia, med tilhjelp af en flyktig tilblandad materia, kan med samma materia förenad, genom eldens kraft, updrifvas i rök eller ånga, och samlas i form af pulfver eller någon solidare consistence. Wallerius ChemPhys. 1: 148 (1759). Ju starkare eld .. , desto mindre salt och jord blifwer qwar, som .. antingen förbrännes och förödes, eller wolatiliseras. Fischerström 1: 214 (1779). Experimenterne visade att det var ett osynligt, högst elastiskt fluidum, som i öfversprånget emellan sina ledare .. Volatiliserar metaller, så att deras particlar simma i luften. Ehrenheim Phys. 1: 170 (1822). Ekbohrn (1904).
Spoiler title
Spoiler content